Referans Belgeler

Kömürün Gerçek Bedelİ: Muğla araştırmasının ana bulgularına ışık tutan referans çalışmalar

Greenpeace hava kirliliği uzmanı Lauri Myllyvirta'nın 2018 yılında Kömürün Gerçek Bedelİ: Muğla araştırması için yaptığı bölgedeki termik santrallerin detaylı hava kalitesi, toksik ve sağlık etkileri analizi.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nin 2018 yılında Kömürün Gerçek Bedelİ: Muğla araştırması için yaptığı Muğla`da Termik Santral ve Linyit Madenlerinin Orman Ekosistemlerine Etkileri analizi.

Ekoloji Kolektifi Derneği'nden Yatağan Termik Santralı Etki Alanındaki Turgut Köyü Hak İhlalleri Raporu, Mayıs 2018.

Prof. Dr. Doğan Kantarcı'nın, 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde 18 Ekim 2018'de sunduğu bildiri, Güneybatı Anadolu’da (Muğla) Açık Kömür Ocakları ve Termik Santrallerden Atmosfere Salınan Tozların Arıcılık Üzerine Etkilerine Ekolojik Yaklaşım.

© 2018 Climate Action Network Europe