Biz Kimiz?

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), çalışmaya katkı sunanlar, destekleyenler

 

Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network Europe: CAN Europe), tehlikeli iklim değişikliği ile mücadele eden Avrupa’nın öncü sivil toplum kuruluşu ağıdır.

 

35 ülkeden 150’nin üzerinde üye kuruluşla Avrupa Birliği ülkeleri, Balkanlar ve Türkiye’deki 40 milyondan fazla yurttaşı temsil eden CAN Europe, Avrupa çapında sürdürülebilir iklim, enerji ve kalkınma politikaları için çalışır.

 

Türkiye’de halihazırda dört üye sivil toplum kuruluşu vardır ve İklim Ağı, Temiz Hava Hakkı Platformu gibi sivil toplum koalisyonlarına gözlemci konumunda destek verir.

Kömürün Gerçek Bedeli araştırmasına bilgi belge üretimi, erişimi, takibi ve analizi, derleme, alan araştırması, arşiv taramaları, çerçevenin belirlenmesi konularında doğrudan katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlar:

 

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Turgut Köyü Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Çevre Mühendisleri Odası, Ekoloji Kolektifi Derneği, Türk Toraks Derneği, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Yeryüzü Derneği, Arkeologlar Derneği, Muğla Tabip Odası, Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Lauri Myllyvirta, Neşe Yüzak.

Destekleyen Kuruluşlar

İletişim

CAN Europe Merkez Ofis

Mundo B

Rue d'Edimbourg 26

1050, Brussels

Belgium

Tel: +32 (0) 28944670

info@caneurope.org

 

Türkiye içinde iletişim için:

elif@caneurope.org

© 2018 Climate Action Network Europe